LAWtalks

Judikatúra slovenských súdov prakticky

LAWtalks sú rozhovory o rozhodnutiach slovenských súdov k vybraným okruhom právnych tém a ich aplikácie v konkrétnych právnych situáciách. Vznikli ako jedinečný projekt, za ktorým stojí EPI Právny systém spoločnosti Poradca podnikateľaPrávnická fakulta Univerzity Mateja Bela.

epi.sk
PF UMB

Predstavenie LAWtalks

Princíp právnej istoty a otázka predvídateľnosti súdnych rozhodnutí sú dôležitými piliermi práva a jeho aplikácie v praxi. Aj vzhľadom na rýchlo sa meniacu legislatívu, zložitosť a komplikovanosť právnych vzťahov stále narastá potreba lepšej orientácie nielen v právnej úprave, ale aj v množstve súdnych rozhodnutí.

Spoločne prinášame na trh úplne nový formát zameraný na judikatúru, ktorá aktuálne na Slovensku naberá na dôležitosti. Ponúkame tak odbornej právnej verejnosti riešenie, ako sa ľahšie zorientovať v množstve judikatúry súvisiacej s aktuálnymi rozhodnutiami slovenských súdov. Riešenie, o ktoré sa odborníci pôsobiaci v oblasti právnej praxe môžu oprieť pri výkone svojej profesie.

Naším cieľom je prostredníctvom LAWtalks ponúknuť k vybraným okruhom právnych tém unikátny výber súdnych rozhodnutí s jedinečnou možnosťou zapojiť sa do diskusie k danej téme priamo so sudcami.

Zdroj: S-EPI, s.r.o.

Referencie

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Epizódy

V každej epizóde sa venujeme jednej konkrétnej téme, ktorou vás sprevádzajú pod hlavičkou Právnickej fakulty UMB lektori, ktorí prispievajú svojím odborným pohľadom sudcu na judikatúru a jej výklad a samotnú potrebu jej aplikácie v súdnom konaní.

Ku každej epizóde získavate navyše 30 dňový archív, aby ste sa k téme mohli pokojne ešte vrátiť.

Ukážka z vysielania

Zdroj: S-EPI, s.r.o.

8. epizóda: Určovacie žaloby: Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“. Lektori bližšie priblížia aj problematiku samotného vzťahu určovacej žaloby a žaloby na plnenie, a to všetko z pohľadu aktuálnej judikatúry vyšších súdnych autorít.

 Vysielanie: 13. 6. 2024, 9:30 hod.+ 30 dňový archív

Kúpiť

Vysielanie

Každý účastník, ktorý riadne uhradí objednávku v eshope a potvrdí registráciu (pokyny odosielame po objednaní mailom), dostane 2 dni pred začiatkom vysielania unikátne prihlasovacie údaje spolu s pokynmi pre sledovanie.

V cene je zahrnutý živý prenos + 30 dňový archív.

Vysielanie prebieha vo formáte 80 minút + 30 minútová diskusia. Účastníci môžu komunikovať s našimi hosťami z praxe prostredníctvom chatu. V prvej 80 minútovke vás uvedú do problematiky týkajúcej sa konkrétnej témy a príslušnej judikatúry, potom nasleduje diskusná časť. Upozorňujeme, že táto časť neslúži ako právne poradenstvo, jej účelom je výklad predmetnej judikatúry v súdnom konaní.

Hostia

JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD.

JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD.

sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica, externá vyučujúca na právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášajúca pre Justičnú akadémiu a rozhodcov rozhodcovských súdov, vo svojej lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti zameriavajúca sa predovšetkým na oblasť občianskeho a exekučného práva.

JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica pre Upomínacie a exekučné oddelenie, externý vyučujúci na právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášajúci pre Justičnú akadémiu, MSSR, C. H. BECK a rozhodcov rozhodcovských súdov, vo svojej lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti zameriavajúci sa predovšetkým na oblasť exekučného práva, občianskeho práva a práva duševného vlastníctva.

Kontakt

EPI ASISTENT
Pracovné dni od 8:00 hod. do 15:30 hod.

   +421 41 70 53 777,    sluzby@pp.sk

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies