LAWtalks

Judikatúra slovenských súdov prakticky

LAWtalks sú rozhovory o rozhodnutiach slovenských súdov k vybraným okruhom právnych tém a ich aplikácie v konkrétnych právnych situáciách. Vznikli ako jedinečný projekt, za ktorým stojí EPI Právny systém spoločnosti Poradca podnikateľaPrávnická fakulta Univerzity Mateja Bela.

epi.sk
PF UMB

Predstavenie LAWtalks

Princíp právnej istoty a otázka predvídateľnosti súdnych rozhodnutí sú dôležitými piliermi práva a jeho aplikácie v praxi. Aj vzhľadom na rýchlo sa meniacu legislatívu, zložitosť a komplikovanosť právnych vzťahov stále narastá potreba lepšej orientácie nielen v právnej úprave, ale aj v množstve súdnych rozhodnutí.

Spoločne prinášame na trh úplne nový formát zameraný na judikatúru, ktorá aktuálne na Slovensku naberá na dôležitosti. Ponúkame tak odbornej právnej verejnosti riešenie, ako sa ľahšie zorientovať v množstve judikatúry súvisiacej s aktuálnymi rozhodnutiami slovenských súdov. Riešenie, o ktoré sa odborníci pôsobiaci v oblasti právnej praxe môžu oprieť pri výkone svojej profesie.

Naším cieľom je prostredníctvom LAWtalks ponúknuť k vybraným okruhom právnych tém unikátny výber súdnych rozhodnutí s jedinečnou možnosťou zapojiť sa do diskusie k danej téme priamo so sudcami.

Zdroj: S-EPI, s.r.o.

Referencie

* Referencie sú získané prostredníctvom anonymného dotazníka.

Epizódy

V každej epizóde sa venujeme jednej konkrétnej téme, ktorou vás sprevádzajú pod hlavičkou Právnickej fakulty UMB lektori, ktorí prispievajú svojím odborným pohľadom sudcu na judikatúru a jej výklad a samotnú potrebu jej aplikácie v súdnom konaní.

Ku každej epizóde získavate navyše 30 dňový archív, aby ste sa k téme mohli pokojne ešte vrátiť.

Ukážka z vysielania

Zdroj: S-EPI, s.r.o.

7. epizóda: Darovacia zmluva a vrátenie daru: Darovanie, hoci je jedným z najčastejších spôsobov prevodu majetku, častokrát sa v pojednávacej miestnosti môžeme stretnúť práve so žalobou darcu, ktorou sa voči obdarovanému domáha vrátenia daru. Aké sú podmienky na úspešné domáhanie sa darcu vrátenia daru súdnou cestou, kedy je možné správanie sa obdarovaného právne posúdiť ako konanie, ktoré hrubo porušuje dobré mravy, ako je to s dôkazným bremenom a ktoré dôkazy sú súdom posudzované ako relevantné, ako je to s pasívnou vecnou legitimáciou v prípade ak obdarovaný už dar nevlastní, ako sa k vráteniu daru stavia kataster nehnuteľností, to všetko sa prostredníctvom praktických prípadov budú lektori snažiť priblížiť nielen z ich pohľadu ako sudcov, ale predovšetkým z pohľadu aktuálnej judikatúry vyšších súdnych autorít. Rovnako tak obsahom LAWtalku bude aj pohľad na okolnosti, ktoré spôsobujú neplatnosť darovacej zmluvy, ako je súdom posudzovaná otázka podmienenosti darovania, darovania pre prípad smrti a určenia použitia daru na konkrétny účel.

 Vysielanie: 23. 5. 2024, 9:30 hod. + 30 dňový archív

Kúpiť

8. epizóda: Určovacie žaloby: Lektori sa v rámci tejto epizódy budú venovať najmä otázkam podstaty a účelu žaloby o určenie, predmetu určenia, s dôrazom na to „čo možno určiť“. Taktiež bude pozornosť venovaná aj klasifikácií a rozdeleniu určovacích žalôb a zodpovedaniu základnej otázky „kedy je a kedy nie je daný naliehavý právny záujem na navrhovanom určení?“. Lektori bližšie priblížia aj problematiku samotného vzťahu určovacej žaloby a žaloby na plnenie, a to všetko z pohľadu aktuálnej judikatúry vyšších súdnych autorít.

 Vysielanie: 13. 6. 2024, 9:30 hod.+ 30 dňový archív

Kúpiť

Vysielanie

Každý účastník, ktorý riadne uhradí objednávku v eshope a potvrdí registráciu (pokyny odosielame po objednaní mailom), dostane 2 dni pred začiatkom vysielania unikátne prihlasovacie údaje spolu s pokynmi pre sledovanie.

V cene je zahrnutý živý prenos + 30 dňový archív.

Vysielanie prebieha vo formáte 80 minút + 30 minútová diskusia. Účastníci môžu komunikovať s našimi hosťami z praxe prostredníctvom chatu. V prvej 80 minútovke vás uvedú do problematiky týkajúcej sa konkrétnej témy a príslušnej judikatúry, potom nasleduje diskusná časť. Upozorňujeme, že táto časť neslúži ako právne poradenstvo, jej účelom je výklad predmetnej judikatúry v súdnom konaní.

Hostia

JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD.

JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD.

sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica, externá vyučujúca na právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášajúca pre Justičnú akadémiu a rozhodcov rozhodcovských súdov, vo svojej lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti zameriavajúca sa predovšetkým na oblasť občianskeho a exekučného práva.

JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica pre Upomínacie a exekučné oddelenie, externý vyučujúci na právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, prednášajúci pre Justičnú akadémiu, MSSR, C. H. BECK a rozhodcov rozhodcovských súdov, vo svojej lektorskej, pedagogickej a publikačnej činnosti zameriavajúci sa predovšetkým na oblasť exekučného práva, občianskeho práva a práva duševného vlastníctva.

Kontakt

EPI ASISTENT
Pracovné dni od 8:00 hod. do 15:30 hod.

   +421 41 70 53 777,    sluzby@pp.sk

Súhlas s použitím cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií.
Pamätajte, že súbory cookies sú užitočné pre rôzne uživateľské nastavenia a ich odmietnutím sa môže znížiť váš uživateľský komfort.

Vlastné nastavenie cookies